Zagon naprave za zvišanje tlaka

Kaj je vse zajeto v zagon naprave za zvišanje tlaka?

Zagon naprave za zvišanje tlaka

  • Naprave za zvišanje tlaka so sestavljene in tovarniško parametrirane glede na naročeno konfiguracijo hidropostaje: število črpalk, način delovanja, zaščita proti suhemu teku, dodatne posebne zaščite in delovni pogoji po zahtevi naročnika.

  • Hidropostajo je potrebno pravilno umestiti v cevovod. Za zagon je potrebno zagotoviti sistem, napolnjen z vodo, kot tudi enostavno možnost simulacije odjema, s katero bomo preverili zanesljivost delovanja naprave. Zlasti za protipožarne hidropostaje rabimo možnost priklopa gasilske cevi in simulacijo hidrantnega odjema vode za potrebe gašenja požara.

  • V krmilni omari naprave je potrebno pravilno izvesti priklop na električno napajanje. Priporočamo uporabo zaščitnih cevi in fleksibilnega napajalnega kabla ustreznega preseka.

  • Ob zagonu je potrebno dodatno preveriti pravilnost vseh vnesenih parametrov naprave in nastaviti optimalno delovno točko.

  • Za prenos podatkov daljinske signalizacije je potrebno zagotoviti ustrezen signalni kabel in ga povezati na priključne sponke digitalnih relejskih izhodov naprave. Relejske izhode bomo ustrezno parametrirali ob zagonu naprave, pomembno je to, da že vnaprej vemo uporabljeno logiko nadzornega sistema za signale delovanja in napake na napravi.

031 329 250

Našo posebno številko lahko pokličete ne glede na čas, vse dni v tednu.