Zagon črpalk s frekvenčno regulacijo

Kaj vse je zajeto v zagon črpališča?

Zagon frekvenčnih pretvornikov

  • Če so frekvenčni pretvorniki dobavljeni kot črpalni agregat, so tovarniško že zmontirani na črpalkah in parametrirani za točno določen tip črpalke, upoštevajoč ob naročilu definirano delovno točko. Potrebno jih je le pravilno priklopiti na napajalno napetost. Za ta namen priporočamo uporabo zaščitnih cevi in fleksibilnega napajalnega kabla ustreznega preseka. Ob zagonu je potrebno dodatno preveriti vnesene parametre delovanja in poiskati optimalno delovno točko.

  • Frekvenčne pretvornike, namenjene stenski montaži, je potrebno s pomočjo priloženega pribora montirati na steno objekta, upoštevajoč tehnične varnostne zahteve in navodila proizvajalca zlasti glede hlajenja naprave. V primeru dolge napajalne linije je potrebno vgraditi linijske dušilke. Napajalni kabli do motorja naj bodo v tem primeru obvezno oklopljeni in pravilno ozemljeni. S tem je preprečeno širjenje elektromagnetnih motenj višje frekvence na ostale elektronske naprave v objektu.

  • Za potrebe selektivnosti mora biti vsak frekvenčni pretvornik priključen na napajanje preko lastne varovalke ustreznih električnih karakteristik. Če v inštalaciji uporabljate zaščitna diferencialna (FID) stikala, bodite previdni z izborom diferenčnega toka, kajti frekvenčni pretvorniki imajo v svojem vhodnem filtrskem delu predvideno kondenzatorsko baterijo s skupno točko, povezano na maso naprave. Za nasvet ob tej problematiki pokličite KSI Servis.

  • Start/Stop frekvenčnih pretvornikov je potrebno izvesti z uporabo digitalnega vhoda »Enable«, namenjenega zagonu in izklopu delovanja frekvenčnika. Nikakor pa frekvenčni pretvornik ne smemo zaganjati s pogostim vklapljanjem in izklapljanjem napajalne napetosti.

  • Za prenos podatkov daljinske signalizacije je potrebno zagotoviti ustrezen signalni kabel in ga povezati na priključne sponke digitalnih relejskih izhodov naprave. Relejske izhode bomo ustrezno parametrirali ob zagonu naprave. Pomembno je to, da že vnaprej vemo uporabljeno logiko nadzornega sistema za signale delovanja in napake na napravi.

031 329 250

Našo posebno številko lahko pokličete ne glede na čas, vse dni v tednu.