Zagon črpališč zaprtega tipa

Kaj vse je zajeto v zagon črpališča?

Zagon fekalnih črpališč zaprtega tipa z fekalnim boxom

  • Fekalni box mora biti pravilno zmontiran in umeščen v cevovod po priloženih navodilih proizvajalca in ustrezni montažni shemi. Če dokumentacije niste dobili, vas prosimo, da pokličete KSI Servis za pomoč.

  • Prostor okrog fekalnega jaška mora biti dostopen, nikakor ne potopljen v vodo ali zalit s fekalijami. Če je prostor, v katerem se nahaja fekalni box, poplavljen, je potrebno vodo izčrpati. V primeru, da so ga zalile fekalije, vas prosimo, da fekalije izčrpate, zaliti prostor pa ustrezno dezinficirate.

  • Pomembno je, da je ob zagonu zbiralni box možno hitro napolniti z vodo, v nobenem primeru pa ne s fekalijami. Če pa so v boxu že bile fekalije, je potrebno box pred zagonom očistiti, izprati s čisto vodo in dezinficirati z aktivnim klorom ali kisikom.

  • Kabli črpalk morajo biti napeljani do krmilne omare in ustrezno označeni (npr. »Črpalka 1« in »Črpalka 2«). Enako velja za krmilna plovna stikala in merilce nivoja. Za njih še bolj pomembno, da zanesljivo vemo ali da vsaj lahko izsledimo, kateri kabel nas povezuje z določenim merilnim oziroma krmilnim elementom naprave.

  • Krmilna omarica mora biti pritrjena v objektu na premišljeno izbrani legi, ki nam omogoča nemoteno odpiranje omarice in varno delo na električnih priključnih sponkah v njeni notranjosti.

  • Če niste popolnoma prepričani, kako pravilno povezati omenjene kable v krmilno omarico, priklop kablov prepustite našemu serviserju. Zagotovite nam samo dovolj dolge kable, ustrezno položene v kabelske kanale in zaščitne cevi, ki pravilno označeni in dovolj dolgi čakajo pri krmilni omarici na priklop. Za priklop na električno napajanje priporočamo uporabo fleksibilnega kabla ustreznega preseka.

  • Za zagon seveda potrebujemo električno energijo, zato vas prosimo, da nas ne kličete na servisni poseg, če predhodno nimate zagotovljenega napajanja krmilne omarice iz električnega omrežja.

031 329 250

Našo posebno številko lahko pokličete ne glede na čas, vse dni v tednu.