Zagon črpališč odprtega tipa

Kaj vse je zajeto v zagon črpališča?

Zagon fekalnih črpališč odprtega tipa z zbiralnim jaškom

  • Črpalke morajo biti pravilno zmontirane in umeščene v cevovod po priloženih navodilih proizvajalca in ustrezni montažni shemi. Če dokumentacije niste dobili, vas prosimo, da pokličete KSI Servis za pomoč.

  • Plovna stikala za avtomatsko delovanje črpališča morajo biti nameščena v zbiralnemu jašku na poziciji, pri kateri ni ovir za njihovo prosto gibanje oziroma plavanje v črpani tekočini. Stikala morajo biti obvezno pritrjena na inox palico ali podobno podporno konstrukcijo. Omogočen jim mora biti zadosten prosti hod oziroma višinska razlika med vklopom in izklopom.

  • Položaj plovnih stikal v zbiralnemu jašku (delovno in alarmno stikalo) mora biti predhodno dogovorjen z izvajalcem strojnih inštalacij. Izklop črpalk naj bi se vedno vršil na takšnem nivoju črpane tekočine, da so črpalke s svojim večjim delom še vedno potopljene, kajti s tem jim je zagotovljeno ustrezno hlajenje pogonskega elektromotorja. Alarmno stikalo naj bi dovolj zgodaj opozarjalo na nevarno visok nivo fekalne vode v zbiralnem jašku.

  • Zaželeno je, da je ob zagonu zbiralni jašek napolnjen z vodo, nikakor pa ne s fekalijami. Če pa so v jašku že bile fekalije, je potrebno jašek pred zagonom očistiti, izprati s čisto vodo in dezinficirati z aktivnim klorom ali kisikom. Za potrebe zagona in merjenja obratovalnih tokov črpalk je potrebno zagotoviti način za hitro polnjenje zbiralnega jaška z vodo.

  • Kabli črpalk morajo biti napeljani do krmilne omare in ustrezno označeni (npr. »Črpalka 1« in »Črpalka 2«). Enako velja za označevanje plovnih stikal. Za njih je še bolj pomembno, da vemo, katero plovno stikalo je zmontirano na najnižji poziciji v zbiralnem jašku, katero na sredinski in katero na najvišji poziciji (npr. pri sistemu s tremi plovnimi stikali: »Plovec 1« – najnižja pozicija, »Plovec 2« – sredinska pozicija in »Plovec 3« – najvišja, alarmna pozicija).

  • Krmilna omarica mora biti pritrjena v objektu na premišljeno izbrani legi, ki nam omogoča nemoteno odpiranje omarice in varno delo na električnih priključnih sponkah v njeni notranjosti.

  • Če niste popolnoma prepričani, kako pravilno povezati omenjene kable v krmilno omarico, priklop kablov prepustite našemu serviserju. Zagotovite nam samo dovolj dolge kable, ustrezno položene v kabelske kanale in zaščitne cevi, ki pravilno označeni in dovolj dolgi čakajo pri krmilni omarici na priklop. Za priklop na električno napajanje priporočamo uporabo fleksibilnega kabla ustreznega preseka.

  • Za zagon seveda potrebujemo električno energijo, zato vas prosimo, da nas ne kličete na servisni poseg, če predhodno nimate zagotovljenega napajanja krmilne omarice iz električnega omrežja.
 
 

031 329 250

Našo posebno številko lahko pokličete ne glede na čas, vse dni v tednu.