Zagon naprave za zvišanje tlaka

 

Kaj je vse zajeto v zagon naprave za zvišanje tlaka?Hyamat

 • Priklop senzorike na napravo (priklop senzorja tlaka, senzorja suhega teka)
 • Priklop naprave na električno omrežje, kontrola napajalne napetosti
 • Parametriranje naprave za delovanje po projektni nalogi
 • Preverjanje pravilne smeri vrtenja črpalke
 • Merjenje toka črpalke pod bremenom, določanje trenutne delovne točke
 • Izdelava »Poročila o zagonu« z ugotovitvami in pripombami za izboljšanje delovanja

 

Zagon naprave za zvišanje tlaka KSB Hyamat

 • Naprave za zvišanje tlaka so sestavljene in tovarniško parametrirane glede na naročeno konfiguracijo hidropostaje: število črpalk, način delovanja, zaščita proti suhemu teku, dodatne posebne zaščite in delovni pogoji po zahtevi naročnika.
 • Hidropostajo je potrebno pravilno umestiti v cevovod. Za zagon je potrebno zagotoviti sistem, napolnjen z vodo, kot tudi enostavno možnost simulacije odjema, s katero bomo preverili zanesljivost delovanja naprave. Zlasti za protipožarne hidropostaje rabimo možnost priklopa gasilske cevi in simulacijo hidrantnega odjema vode za potrebe gašenja požara.
 • V krmilni omari naprave je potrebno pravilno izvesti priklop na električno napajanje. Priporočamo uporabo zaščitnih cevi in fleksibilnega napajalnega kabla ustreznega preseka.
 • Ob zagonu je potrebno dodatno preveriti pravilnost vseh vnesenih parametrov naprave in nastaviti optimalno delovno točko.
 • Za prenos podatkov daljinske signalizacije je potrebno zagotoviti ustrezen signalni kabel in ga povezati na priključne sponke digitalnih relejskih izhodov naprave. Relejske izhode bomo ustrezno parametrirali ob zagonu naprave, pomembno je to, da že vnaprej vemo uporabljeno logiko nadzornega sistema za signale delovanja in napake na napravi.

 

<< Nazaj na Servis črpalk

Izvedba: 123it.si | Piškotki