Centriranje in uravnavanje elastične sklopke

Dolgoletne izkušnje nam kažejo, da je najpogostejši vzrok okvar na črpalkah nestrokovno ravnanje z elastično sklopko oz. opustitev nastavitve uravnavanja le-te. Tako so nam znani primeri, da so črpalke odpovedale že po nekaj dneh samo zaradi neznanja oziroma nekvalitetno izvedenega prvega zagona.

Strošek za strokovno izvedeno montažo črpalke in uravnavanje elastične sklopke je zanemarljiv glede na možne posledice!